Organisatie

Organisatie

Stichting Vrienden van de Tuorrebout

 

Doel: Het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Menaam en omgeving voor ouderen en mensen met een beperking.

 

 

Samenstelling bestuur

Voorzitter

 

Dhr J. Bakker

Secretaris

 

Dhr M.J. Jansma

Penningmeester

 

Dhr P. Postma

Beloningsbeleid

 

Alle bestuurlijke functies zijn onbezoldigd.

De stichting heeft één partime medewerker in dienst.

 

ANBI-Informatie

 

Vanaf 1 Januari 2014 dient elke stichting met een ANBI-status aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Daarom hieronder onze gegevens.

 

Naam stichting

 

Vrienden van de Tuorrebout

Postadres; Rupelbank 12, 9036 KE

KVK-nummer: 62692593

RSIN-nummer: 854920407

IBAN-nummer: NL31INGB0006849408

 

Donateur worden of ons steunen?

 

U kunt ons werk steunen door een gift te storten op IBAN-nummer: NL31INGB0006849408 t.n.v. Stichting Vrienden van de Tuorrebout.

Wij zijn een fiscaal erkend goed doel. Dat maakt uw gift fiscaal aftrekbaar.

Alle goede gevers willen wij hierbij hartelijk danken en laten weten dat we heel blij zijn met hun hulp

 

Beknopt beleidsplan

 

Stichting Vrienden van de Tuorrebout is in de zomer van 2015 gestart met de Hin' & Wer bus, welke ouderen de mogelijkheid biedt om hun zelfstandigheid te behouden. Door het realiseren van goedkope vervoersmogelijkheden kunnen ze actief mee blijven doen in de maatschappij. Zelf boodschappen doen of naar een activiteit kunnen gaan, met ondersteuning van vrijwillgers.

Stichting Vrienden van de Tuorrebout

De Rûpelbank 12

9036 KE

Menaam

0518-451940/06-44030627

Info@tuorrebout.nl

Coördinatiepunt Hin' & Wer Menaam

Skilpaed 1

9036 MH

Menaam

0518-419127

info@hinenwer.nl

KVK: 62692593

Openingstijden

Maandag en dinsdag - 9:00-16:00

Woensdag en donderdag - 9:00 -13:00

Zaterdag, zondag en feestdagen - Gesloten

© 2015-2016, Jan Christiaan Zwier